PERSONAL | What about me?

tumblr nj7jb1cimY1qaobbko1 500 | Eline Van Dingenen
Nog niet zolang geleden vertelde ik je enkele heel persoonlijke verhalen in deze blogpost. Momenteel ben ik echt door een rollercoaster van gevoelens aan het gaan. Binnen een tweetal weken stop ik met werken op mijn huidig project en zal ik de switch maken naar een nieuw project. Uiteraard niet zo speciaal als je als consultant werkt natuurlijk, maar toch blijft het telkens een beetje afscheid nemen.
 
Daarnaast ben ik op persoonlijk/emotioneel vlak echt door vele ups en vele downs aan het gaan. Zoals je wellicht wel weet, ben ik sinds de zomer van vorig jaar opnieuw single. Happy single, zeker en vast! Ik geniet er echt van om mezelf echt te kunnen zijn, dingen te kunnen doen zonder verantwoording te moeten afleggen aan iemand en gewoon mijn eigen planning te maken. Stilaan begin ik wel vanalles te missen. Ik wordt tenslotte 27 dit jaar en ik voel stilaan dat het tijd wordt om me terug open te stellen voor anderen. Ik mis de genegenheid, ik mis affectie en ik mis vooral het thuiskomen en “goeiedag schat, hoe was je dag vandaag?” te zeggen. Ik kom thuis in een leeg en koud huis dat kil en koel aanvoelt. Ik lig alleen in bed en wordt alleen wakker. Ik mis een zoen op mijn voorhoofd wanneer ik in slaap val, ik mis iemand die zegt “goeie morgen lieverd, ik hou van je!”.
 
Wel, misschien is er goed nieuws op komst, who knows. Een tijdje geleden heb ik iemand leren kennen. Lang leven Tinder. Duh, ik ben 26 jaar, ga niet (meer) uit en kom niet verder dan mijn eigen sportclub of dorp, waar anders moet ik ze nog tegenkomen?! Het is allemaal nog heel pril, ik wil er dan ook niet te ver over uitwijden, maar ik beloof jullie plechtig dat ik jullie hier op regelmatige basis over zal updaten J Stay tuned voor meer grappige, pikante of genante verhalen.
being sinle is a good feeling no drama being single quote | Eline Van Dingenen
Some time ago I told you some very personal stories in this blogpost. At this moment I’m gliding through a rollercoaster of feelings. Within two weeks I stop working on my current project and I will start working for a new company. Off course nothing special if you work as a consultant, but saying goodbye is never easy.
 
Next to that, on a personal/emotional level, I’m experiencing many ups and downs. As you al probably know, I’m single since summer last year. Happy single, definitely ! I really enjoy being myself, do things without asking someone’s acceptance and just making my own schedule. But I do feel like I miss something. I will become 27 this year and I feel that it is time to open up myself for others. I miss affection, I miss coming home and be able to say “Hi honey, how was your day today?”. I come home in an empty house where it is cold and empty. I lay in my bed alone, I wake up alone. I miss a kiss on my forehead when I fall asleep, I miss someone who says “Good morning honey, I love you!”.
 
Well, maybe there is some good news on its way, who knows. A while ago, I met someone ! Hooray for Tinder. Duh, I’m 26 years old, I don’t go out (anymore) and I never go further than my own sports club of my own village, where else do I have to meet other persons ?! It’s all very small right now, and I don’t want to tell too much about it right now, but I promise you that I will keep you posted on a regular basis J Stay tuned for more funny or embarrassing stories.

X%252C%2BEline | Eline Van Dingenen
 

Geef een reactie