PERSONAL | My 2017 goals

2016 12 11%2B06.19.27%2B2 | Eline Van Dingenen

Hoewel 2017 intussen al bijna 2 weken ver is, wil ik jullie toch graag even meenemen in mijn voornemens voor dit jaar. Vorig jaar was mijn jaar zo niet, en ik zal je kort toelichten waarom.

However 2017 is already 2 weeks far, I want to talk to you about my intentions for this year. Last year wasn’t really my year, and I will tell you why.

Wel in 2016, of toch in het eerste deel ervan, was ik oprecht gelukkig, oprecht verliefd en niets of niemand kon mij van mijn gouden troon halen. Of ja, dat dacht ik toch. Van de ene dag op de andere dag werd mijn geluk verstoord en stond ik er ineens terug alleen voor. Maanden heb ik gerouwd, heb ik me niet goed gevoeld in mijn vel, had ik geen vertrouwen, in niets of niemand. Het kon met allemaal niet zoveel schelen eigenlijk. Ik heb me voorgenomen om 2017 helemaal anders aan te pakken. De eerste stap is opnieuw de liefde vinden, niet in anderen, maar in mezelf! Ik moet leren mezelf te apprecieren zoals ik ben, en niet de ideaalbeelden van anderen na te streven. Ik ben Eline en ik ben zoals ik ben! En van zodra ik van mezelf kan houden, zal het mij uiteindelijk ook lukken om van anderen te houden. Doel 1 is dus geformuleerd! 

Well, in 2016, or at least the first part of it, I was really happy, really in love and nobody could take me away from my golden throne. Or at least, that was what I thought. From one day to another my happiness was destroyed and there I was, alone again. Months I grieved, I didn’t felt good in my own skin, I didn’t trust anyone or anybody. I couldn’t care actually. I made the intention to fight it all in 2017. The first step is to find love again, not in other people, but in myself! I have to learn to appreciate myself again for who I am, and not striving to be like someone else’s ideal picture. I am Eline and I am who I am! And as soon as I am able to love myself, I am able to love others. Goals 1 is formulated!

Los daarvan heb ik me wel 100% gegeven in mijn passie, deze blog. Het werd een echte uitlaatklep voor mij om, samen met andere bloggers, mijn eigen verhaal neer te schrijven, mij te omringen met mensen die dezelfde passie delen. En dat wil ik dit jaar nog meer doen dan vorig jaar! Doel 2! Ik heb enkele topvriendinnen/collega bloggers, met wie ik bijna wekelijks op stap ben om nieuwe outfits te shooten, waarbij ook wekelijks een hapje of een drankje genuttigd wordt! Het is zalig om met hen verhalen te delen, stiekem te roddelen over vanalles en nog wat en gewoon in elkaars gezelligheid te vertoeven.

Next to that, I gave my 100% for my passion, this blog. It became a real outlet for me, together with other bloggers, for writing down my own story, to surround myself with people who share the same passion. And that’s what I want to do this year even more. Goal 2! I have some top friends/colleague blogger, who I meet almost every week to shoot some new outfits and we almost every time with a coffee or some cake. I really love it to share stories, to gossip about many thing and to surround ourselves with each others cosiness.

Verder zijn er nog enkele kleine andere doelen die ik me voorgenomen heb. Zo wil ik onderandere opnieuw mijn gezonde levenspatroon omarmen, want halleluja, de kerstperiode heft er geen goed aan gedaan 😉 haha!

Hebben jullie ook doelen vooropgesteld? Vlotten deze een beetje, of ben je al gezwicht? 🙂

At least, there are some other small goals I made myself for this year. I want to get back into my old healthy life again, ’cause halleluja, the Christmas period wasn’t good at all for that 😉 haha!

Did you also set some goals? How are they going so far, or have you already caved in? 🙂

2016 12 11%2B06.19.26%2B1 | Eline Van Dingenen

X%252C%2BEline | Eline Van Dingenen


Geef een reactie